അങ്ങനെ ഞാനും ....

കമ്പെടുക്കുന്നവനൊക്കെ വേട്ടക്കരനും, വാളെടുക്കുന്നവനെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാടുമാകുമെങ്കില്‍ ഞാനും....!


പടത്തില്‍ ക്ളിക്കിയാല്‍ വലുതായി കാണാം.

Thursday, August 28, 2008

ആപ്പിള്‍ മരം നേരില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍!

ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ വേനല്ക്കാലം അവസാനിച്ച് ശൈത്യം വരവായി. മാത്രമല്ല ആപ്പിളുകളുടെയും കാലം. ഓക്സ്ഫോഡില്‍ ഞാന്‍ താമസിക്കുന്ന അതിഥിമന്ദിരത്തിന്റെ വിശാലമായ പറമ്പിലുള്ള നിരവധി ആപ്പിള്‍ മരങ്ങളെ നേരില്‍ കണ്ടപ്പോള്‍.
ആപ്പിളുകള്‍ ധാരാളം കൊഴിഞ്ഞ് അനാഥമായി മരച്ചുവട്ടില്‍ കിടക്കുന്നതുകണ്ട് അദ്ഭുതംതോന്നി. ഇതെങ്ങാനും നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരുന്നെങ്കില്‍!
പച്ചയാണ്, പഴുത്തു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല!

ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്?

ഇവ പരുവത്തിനു പഴുത്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്!

നിറയെ ആപ്പിളുകളുമായ് കൈയെത്തുന്ന ഉയരത്തില്‍!